Základní informace o WATTrouterech a jejich montážích

 • Proč zrovna WATTrouter – jedná se o nejsofistikovanější regulátor přebytků z FVE (fotofoltaické elektrárny) na našem trhu.
 • Výběr WATTrouterů – pokud budete mít i do budoucna požadavek pouze na využití přebytků z FVE a ukládat je do akumulační nádrže nebo akumulačních kamen, postačí Vám základní typ CVX SSR. Budete-li však přebytky ukládat do zásobníků TUV (bojlerů) bez možnosti předehřevu vody plynovým nebo i jiným kotlem na 40° Celsia, je nutno použít typ M SSR/M MAX, který dokáže vodu dohřát dle nastaveného času v nízkém tarifu (nejčastěji od 15,00 do 20.00 hod dle přijímače HDO). Tento dohřev lze však využít pouze u sazeb s 20ti nebo 22ti hodinovou sazbou nízkého tarifu. U 8mi hodinové sazby nízkého tarifu, levnější dohřev nelze využít, neboť se tarif aktivuje nejčastěji v noci a v dopoledních hodinách. Typ M dále umožňuje vynucení, nebo omezení činnosti spotřebičů dle nastavených časů nízkého a vysokého tarifu v závislosti na dodané energii z FVE. Předností typu M je v případě propojení WATTrouterů s pulsním výstupem elektroměru zeleného bonusu, dálkové sledování výkonu FVE, celkového stavu ZB (zeleného bonusu), denních, týdenních, měsíčních a ročních statistik a grafů výroby, spotřeby a přetoků z FVE a to i mimo objekt prostřednictví ethernetu. WATTrouter pak může sloužit jako monitorink FVE a objektu. Rozdíl mezi WATTroutery SSR a MAX je v proudové zatížitelnosti měřících traf, tedy podle hlavního jističe. Do hlavního jističe 50 A postačuje typ SSR.
 • Proč se vyplatí investice do WATTrouterů? – za přetok 1kWh dostanete cca 0,40 hal a zároveň zaplatíte distribuční poplatek 0,56 hal, jste tedy o 0,16 hal. v záporných číslech. V pozdních odpoledních a večerních hodinách je požadavek Vašeho domu na teplo a TUV nejvyšší. Pokud energii přes den nenaakumulujete, večer a v noci ji za mnohonásobek nakupujete. To platí pro celé roční období, kdy i v letních měsících teploty ráno a večer mohou klesat pod 10° C, pak můžete využít energii na temperování a vytápění, která by jinak bez užitku přetekla do sítě. U ohřevu TUV z přebytků navrhujeme zásobníky min. 300l a to i pro FVE do 5kWp, neboť platí, že za necelý 1 slunečný den ohřejete dostatečné množství teplé vody pro čtyřčlennou rodinu na 2 až 3 dny, kdy FVE z důvodu špatného počasí nevyrábí. To samozřejmě platí i při ukládání energie do akumulačních kamen. V chladném období pak naakumulované teplo odeberete pomocí ventilátoru řízeného prostorových termostatem s časovým spínačem. Dobrou zprávou je, že od 1.1.2015 se za vlastní spotřebu elektrické energie nebudou platit distribuční poplatky. Investice do WATTrouterů se pak ještě více vyplatí.
 • Zapojení, využití WATTrouterů a zásady pro montáže – WATTroutery a SSR relé je možné připojit k odporovým zátěžím, které jsou nebo jdou zapojit v případě třífázové soustavy do hvězdy. Pro regulaci přebytků z jednofázové FVE postačuje jeden regulátor pro maximální výkon FVE 5 kW a to plynule. Pro regulaci přebytků z tří fázové FVE postačuje jeden regulátor pro max. výkon 10,5 kW a to 6kW plynule a 4,5 kW skokově. Pro regulaci přebytků z tří fázové FVE postačují dva regulátory, pro maximální výkon 16,5 kW a to 12 kW plynule a 4,5 kW skokově. Pomocí tří regulátorů je možno zpracovat přebytky do max. výkonu 37 kW a to 21 kW plynule a 16 kW skokově. Každý regulátor musí mít svůj měřící modul. V případě, že přívodní kabel má větší kabel než otvory měřícího transformátoru (nad 1,3 cm) je nutno instalovat převlečná trafa, propojit je s měřícím modulem WATTrouteru a nastavit měřící poměr. Určení měřících traf však musí navrhnout projektant z oboru Elektro v závislosti na hlavním jističi, spotřebičích a ostatních důležitých faktorech. Měřící moduly a trafa musí být navlečeny na přívodní kabel, který vede od elektroměrového rozvaděče jako jediný. Pokud vede od ER další kabel, je nutno na tento kabel rovněž navléct další měřící modul a oba moduly propojit tak, aby se na sekundáru proudy odečítaly. Pro maximální vzdálenosti mezi měřícími moduly a WATTrouterem však existují pravidla a pokud je nelze dodržet, není možno WATTrouter instalovat. Do hlavního domovního rozvaděče je nutno namontovat alespoň měřící modul, který zabere 4 pozice (4x jistič 1f.). Pokud v rozvaděči není místo je nutno měřící modul (4poz.), WATTrouter (6 poz.) plus další jističe, pojistkové odpojovače, relé, SSR relé a ostatní elektromontážní materiál umístit do hlubokého plastového nástěnného rozvaděče 12, 14, 18 24 – 36 pozic do blízkosti domovního rozvaděče. Pokud je za DR volný prostor (např. garáž) je možno DR provrtat a rozvaděč WATTrouteru umístit za DR. Do rozvaděče je možno umístit též bezdrátové vysílače pro skokové ovládání bazénových filtrací, bazénových tepel. čerpadel, elektrických topných žebříků, elektrických vytápěných podlah a ostatních spotřebičů. Pro plynulou regulaci přebytků je nutno, aby kabeláž k bojlerům, zásobníkům TUV, akumulačním nádobám, akumulačním kamnům, konvertorům, topným koupelnovým žebříkům a elektricky vytápěným podlahám vedla od těchto spotřebičů přímo do DR nebo jeho blízkosti. Dále je nutno, aby provozní a havarijní termostaty byly mechanické a nikoliv elektronické. Rozvaděč WATTrouterů a SSR relé musí být dostatečně odvětrán a nedoporučuje se tedy instalace nad tepelným zdrojem, nebo na přímém slunečním záření. WATTrouter je určen pro umístění do interiéru a nedoporučuje se tedy instalace do venkovních prostor. Je nutno se vyvarovat instalaci v obývané místnosti nebo ložnici, neboť je WATTrouter chlazen ventilátorem, který vydává mírný hluk.


 • Provoz bez WATTrouteru

  Bez regulátoru WATTrouter přebytečná energie z Vaší FVE/VTE proudí do sítě Vámi nevyužita, za minimální úhradu a se všemi negativy pro distribuční síť, je-li jí najednou příliš mnoho. V příkladu je zapojen bojler na běžný osmihodinový nízký tarif, který je zde přítomen od 14 do 16 hodin a dále od půlnoci do 6 hodin.


  Provoz_bez_WATTrouteru2.png, 33kB Provoz_bez_WATTrouteru2.png, 33kB

  Provoz s WATTrouterem

  S regulátorem WATTrouter přebytečná energie z Vaší FVE/VTE primárně proudí do Vašich spotřebičů, které lze provozovat v době, kdy elektrárna vyrábí místo jejich obvyklého provozu na nízký tarif. V uvedeném příkladu elektřina z FVE proudí do bojleru ve dne, což má za následek úspory v nízkém tarifu v noci.


  Provoz_s_WATTrouteru.png, 26kB Provoz_s_WATTrouteru2.png, 26kB


  graf_spotřeby.jpg, 59kB

  graf1.jpg, 98kB graf1.jpg, 98kB graf1.jpg, 98kB graf1.jpg, 98kB

  Přehled typů - výběr modelu

  Výběr vhodného modelu pro Vás:

 • Zjistěte hodnotu hlavního jističe a vyberte možné modely podle prvního řádku tabulky. Modely MAX volte pro jističe větší než 40A na jednu fázi.

 • Zjistěte výkon a počet fází fotovoltaické elektrárny a vyberte vhodný model podle čtvrtého řádku tabulky. Záleží též na počtu spotřebičů, které chcete připojit. Pro třífázové elektrárny nedoporučujeme základní model WATTrouter CWx, neboť má jen 2 plynule regulovatelné výstupy.

 • Podle požadovaného komfortu volte model M nebo CWx. Modely M umožňují připojení k Internetu, umožňují výrazně lepší přizpůsobení regulace pomocí časových kritérií, mají výrazně tišší ventilátor a další výhody. Jejich funkčnost se také bude dále vylepšovat.


  Tabulka s výběrem.jpg, 199kB

  Vysvětlivky:

 • Lze zapojit na každou fázi jeden samostatný regulátor, čímž se počet výstupů rozšiřuje na 12 u modelu CWx a na 18 u ostatních modelů.
 • Modely M lze připojit přes externí proudové transformátory, čímž lze posílit proudový rozsah zatížení i měření. Pro tyto účely doporučujeme volit WATTrouter M SSR.
 • Aplikaci WATTconfig M lze spustit pomocí Wine a připojit k regulátoru přes zásuvku Ethernet pomocí protokolu UDP. Tato možnost ale není garantována, kvůli neustálým problémům se zpětnou kompatibilitou různých linuxových distribucí i samotného Wine. Aplikace se také nemusí spustit vůbec nebo se závažnými chybami. Proto zásadně doporučujeme používání WATTrouterů s operačním systémem Windows.

 • Obrázky jsou z webu: www.solarcontrols.cz